M2 a M3 - nasadenie holubov na pretek

Ako nasadiť holuby na pretek na systémoch M2 a M3, korektne ukončiť nasádzanie a vytlačiť nasadzovacie listiny.

M2 a M3 - nasadenie holubov na pretek
Nasadenie holubov na pretek pri systémoch M2 a M3 má rovnaký postup a je veľmi jednoduché.

Dobré vedieť predtým, ako začnete:


  • odporúčam prečítať všeobecné odporúčania a časté problémy pri nasádzaní a vyhodnotení pretekov
  • ak používate GPS na klubovej jednotke, nechajte ho načítať presný čas aspoň 12 minút aj po zapípaní, že už má čas. Tu hovorím, prečo
  • systémy M2 a M3 podporujú nomináciu holubov pre nasadením, tu je návod, ako na to. Ak ste si pred pretekom nastavili nomináciu, začnite nasádzanie na Váš predpripravený pretek, nie na nový pretek.
  • ak počas nasádzania zistíte, že holub nemá čip, alebo mu nefunguje, tu je návod, ako ho zmeníte. Odporúčam mať v klube zopár náhradných čipov
  • Správne číslo preteku: Ak používate Live, a cez víkend máte dvoj alebo trojpretek odporúčam používať číslo preteku v EKS nasledovne: číslo 1 pre dlhú trať, číslo 2 pre domáci pretek a číslo 3 pre maratón (ak ste členom). Pomôže Vám to pri automatickom pripájaní Vášho preteku k správnemu preteku v OZ alebo maratón klube. Ak je cez víkend iba jeden pretek, ponechajte číslo preteku na 1
  • Ak máte v M3 viacero chovateľov a minimálne SW verziu 1.9, holuby môžete miešať počas nasádzania, na konci len vytlačíte nasadzovacie listiny pre každého chovateľa zvlášť, systém holuby roztriedi.
  • Ak Vám systém nedovolí meniť názov preteku, v nastaveniach máte aktivovaný pretekový plán. V nastaveniach systému je možné tento režim deaktivovať - dá Vám to viac slobody a flexibility

Nasádzanie začína pripojením EKS na klubovú jednotku, ktorá má načítaný externý čas z GPS alebo rádiových hodín. Začneme stlačením tlačidla "Košovať", systém si následne vypýta autorizáciu (priloženie kartičky na klubovú jednotku)


Pokračujeme priložením autorizačnej kartičky na anténu klubovej jednotky (zelená alebo žltá) a potvrdením synchronizácie času medzi klubovou jednotkou a EKS. V tomto momente si Váš systém preberá presný čas z klubovej jednotky a jej externého času. Uistite sa, že je tento čas presný a nie je posunutý o hodinu vpred alebo vzad.


Následne nám systém zobrazí možnosti pre úpravu nového preteku. Na tejto obrazovke je dobré nastaviť názov a číslo  preteku. Stačí kliknúť na do poľa "Názov preteku", zobrazí sa Vám klávesnica a môžete napísať názov. Tipy pre výber správneho čísla preteku sú popísané v bodoch vyššie, odporúčam sa držať medzi 1-3 kvôli správnemu párovaniu s MyPigeons a oblastnými pretekmi. Počas víkendov, kedy je v OZ len jeden pretek ponechajte číslo preteku na 1
Pole "Miesto vypustenia" je voliteľné, ja osobne ho nechávam prázdne.


Ak máte uložená názov preteku a zadané správne číslo preteku, stačí už len začať prikladať holuby na anténu klubovej jednotky. Obrazovka EKS sa sama prepne na kartu "Nakošované", kde je zobrazený zoznam nasadených holubov. Posledný nasadený holub bude podsvietený jemne modrou farbou. Holuby budú zoradené podľa poradia nasadenia, ak ste si pripravili nomináciu, holuby budú automaticky radené podľa nej. V hornej časti displeja je zobrazený celkový počet nasadených holubov.

Pri každom zázname je v pravej časti zobrazená červená ikona - ak Vám holub uletí, alebo ho nechcete nasadiť, stlačenie tejto ikony Vám umožní odstrániť holuba z preteku (po stlačení sa zobrazí otázka s potvrdením).

Ak holuby držíte príliš dlho nad klubovou jednotkou, môže sa Vám zobraziť hláška, že holub už bolo nasadený, Stáva sa to najmä, ak ste zvyknutí z iných EKS držať holuby na matke dlhšie a nevšimnete si, že holuba už medzitým vzalo. Ak sa tak stane, hlášku len zatvorte krížikom a pokračujte ďalším holubom.

Prikladajte holuby na klubovú jednotku


Ak máte nasadené všetky holuby, prejdite v hornom menu naspäť na kartu "Administrácia"

Vráťte sa na kartu "Administrácia"


Na tejto karte vpravo dole nájdete tlačidlo "Začať pretek". Systém sa Vás po stlačením opýta, či chcete ukončiť nasádzanie a naozaj začať pretek, potvrďte "Áno"


V tomto momente je nasádzanie na pretek ukončené a pretek je aktívny. Do preteku už nevieme pridať ďalšie holuby. Ak nejaké ešte nájdeme, je potrebné ich nasadiť na nový pretek v EKS. Zobrazí sa nám tlačidlo pre tlač dokumentácie. Po stlačení nám systém umožní navoliť počet kópií a spustiť tlač dokumentácie. Ak máte v M3 viacero chovateľov, tu sa systém opýta, pre koho chcete tlačiť dokumentáciu. Stlačením tlačidla "Tlačiť" systém odošle informácie na tlačareň pripojenú ku klubovej jednotke.


Po vytlačení dokumentácie sysém môžete odpojiť od klubovej jednotky a pokračovať ďalším chovateľom. Stačí Váš EKS pripojiť doma na holubníku a systém je pripravený na konštatovanie doletov z preteku.