BENZING M2/M3 - Prečipovanie holuba počas nasádzania

Ak pri nasádzaní zistíte, že holub nemá čip, prípadne, že mu nefunguje, je možné ho rýchlo a jednoducho zmeniť priamo počas nasádzania.

BENZING M2/M3 - Prečipovanie holuba počas nasádzania
Výhoda systémov BENZING M2 a M3 je farebný dotykový displej a s ním spojené jednoduché a intuitícvne používateľské rozhranie. Veľmi tu pomáha aj fakt, že prečipovanie holuba počas nasádzania na preteky je presne také isté, ako keby ste to robili doma na holubníku pomocou antény, akurát namiesto antény priložíte holuba na klubovú jednotku.

Ak teda počas košovania zistíte, že čip nefunguje, alebo ho holub nemá, jednoducho vojdete cez hlavné menu na holuby, holuba nájdete v zozname, kliknete naňho, kliknete na pole s čipom, systém si vypýta priloženie nového čipu na anténu klubovej jednotky a následne zmeny uložíte a vrátite sa na nasádzanie.

Následne sa len z úvodnej obrazovky vrátite na pretek, kde ste začali nasádzať tlačidlom Košovať a priložením autorizačnej kartičky na anténu klubovej jednotky (zelená alebo žltá). Holuba so zmeneným čipom priložte znova na anténu klubovej jednotky pre nasadenie na preteky a pokračujte v nasádzaní ďalej s ostatnými holubmi. 

Proces podľa potreby môžete opakovať viac krát. Je možné aj pridávať nové holuby alebo priradiť čipy holubom, ktoré ich doteraz vôbec nemali (zoznam Nepriradené). No pri nasádzaní je obvykle časový stres, preto odporúčam robiť len nevyhnutné prečipovania, aby ste sa nedostali pod tlak a nerobili chyby. Ideálne je teda mať pripravené všetky holuby s čipmi pred nasádzaním a tieto akcie vykonávať len v prípade nutnosti.Po ukončení nasádzania a tlači protokolu nasadenia automaticky vyjde jedna kópia Protokolu zmeny. Pre potreby SZCHPH potrebujete dve kópie, preto ešte vytlačte celú zostavu priradených holubov a zakrúžkujte na nej holuby, ktorým bol zmenený čip. Zoznam priradených holubov sa tlačí cez Hlavné menu - Holuby - Administrácia - Tlačiť

Protokol zmeny
Zoznam priradených holubov