BENZING M2/M3 - ako nominovať holuby na preteky

Ako na modeloch M2 a M3 nastaviť nomináciu holubov pre nasadením na pretek

BENZING M2/M3 - ako nominovať holuby na preteky
Nominácia holubov pred pretekom je veľmi obľúbená funkcionalita ešte z modelu M1. Dotykový displej a používateľské rozhranie modelov M2 a M3 celý proces zjednodušuje a urýchľuje.

Prvý krok je zapnúť M2\M3 v móde "Holubník" - teda nie na klubovej jednotke. Dosiahnete to pripojením M2\M3 na USB kábel alebo systémový 5m kábel so zdierkou na el. adaptér. Ako zdroj elektriny môže byť v prípade USB-C kábla nabíjačka na telefón, USB konektor na PC alebo powerbanka.


Po zapnutí M2\M3 aktivujte hlavné menu (ikona obálky vľavo dole) a zvoľte poslednú položku menu - Nominácia


V systéme sa automaticky vytvorí nový záznam preteku a tu máte možnosť prednastaviť aj jeho názov, aby ste ho vedeli jednoduchšie pri košovaní rozoznať. Kliknite teda do poľa Názov preteku pre aktivovanie klávesnice, vymažte predvolený názov a napíšte názov Vášho preteku.


Následne prejdite na záložku "Nenominované". Tu je zoznam holubov v M2\M3, ktoré ešte neboli nominované na žiadny pretek, sú teda voľné pre novú nomináciu. Tu stačí len kliknutím bybrať holuby, ktoré chcete nominovať na tento pretek. Poradie je možné meniť aj dodatočne, stačí teda vyklikať Vašu zostavu a v ďalšom kroku doladiť ich finálne poradie - napr. prvých 5,10,20...

Počet aktuálne vybraných holubov do nominácie pre tento pretek sa zobrazuje v hornej strednej časti displeja


Keď ste vybrali dostatočný počet holubov pre nomináciu, prejdite na záložku "Nominované". Tu je možné holuby z nominácie odstrániť alebo nastaviť im finálne poradie - posúvať jednotlivé holuby hore alebo dole.Po dokončení sa vráťte na úvodnú obrazovku - Ikona obálky a Domov. Na úvodnej obrazovke budete mať vo fialovom rámiku pripravený pretek s názvom a počtom nominovaných holubov. Do tejto nominácie sa viete vrátiť pomocou tlačidla pri preteku - tiež ju odtiaľ viete úplne vymazať.


Po pripojení na klubovú jednotku Vás čaká podobná obrazovka. Akurát namiesto tlačidla "Nominovať" tu bude tlačidlo "Košovať". Dôležité je, aby ste začali košovať na Vami pripravený pretek s nomináciami, nie na Nový pretek, pretože holuby už sú nominované a nie je možné ich nasadiť na iný ako predpripravený pretek.

Tu už nie je možné nomináciu upraviť, meniť poradie alebo odstrániť holuby. Jediná možnosť je celý predpripravený pretek vymazať. Samozrejme ale máte možnosť pripojiť M2\M3 mimo klubovej jednotky a robiť ďalšie úpravy, ak na to máte čas. 

Dôležité je zvoliť košovanie na pripravenom preteku


Počas nasádzania Vám systém na displeji bude automaticky ukladať holuby podľa pripraveného poradia. Pri nominovaných holuboch sa objaví aj zelená ikona. Pod záložkou Nominované si viete pozrieť zoznam Nominovaných holubov a pri tých, čo boli aj nasadené sa zobrazí ikona - viete si tak rýchlo pozrieť, či ste priniesli všetky nominované holuby, alebo ste nejaké z nich zabudli doma, Systém pri tom chytro posunie hore nominované holuby, ktoré boli pod tými, ktoré ste nepriniesli a zvyšok doplnia nasadené holuby podľa poradia nasadenia.

Na vytlačenej nasadzovacej listine budú nominované holuby označené hviezdičkou, zoradené budú podľa nominácie.
protokol-nasadenia.jpg 139.37 KB