Pravidlá pre úspešné nasádzanie a vyhodnotenie

Nasádzanie holubov môže byť občas veľmi stresujúci zážitok. Ak niečo nefunguje, stres sa násobí. No horšie je, ak urobíme niečo nesprávne, zistíme to až v deň preteku, no vtedy už nie je cesty späť. Ako teda nepokaziť sebe a ostatným radosť z pretekov? Spísal som viacero problémov, ktoré sa opakujú naprieč nasádzacími strediskami na Slovensku a v ČR.

Legenda - matka = BENZING Clubsystem

1/ Správne nastavenie externého času


Absolútne kľúčová záležitosť. Na matke musí byť po synchronizácii presný čas. Žiadny posun o hodinu dozadu či dopredu. Pozrite sa na hodinky alebo na telefón a tento čas musí byť aj na matke. Ak je tam o hodinu viac, či menej, máte nesprávne nastavený posun časového pásma.

Ak máte matku bez displeja, prvé, čo sa každý pripojený EKS pýta je, či chcete prevziať čas z matky pred začatím nasádzania. Aj tento čas musí byť aktuálny.

Tu je návod, ako nastaviť letný čas pre GPS

Správne nastavenie pre GPS je +02h. To je náš letný časový posun oproti času, ktorý posielajú GPS satelity (UTC). Aj keď v klube používate rádiové hodiny, nastavte správnu hodnotu pre GPS. Je to dôležité pre chovateľov, ktorí budú pretek vyhodnocovať z domu a bez toho by im to nešlo. Hodiny im budú hlásiť príliš veľký časový rozdiel.

Ak používate rádiové hodiny, správne nastavenie pre DCF je +00h. Frankurtský čas je totiž rovnaký, ako náš (aspoň zatiaľ). 

Ak máte na matke nesprávny čas a napriek tomu nasadíte holuby, nie je cesty späť, pretek bude vyradený.

2/ Synchronizácia externého času


Na Slovensku a verím, že aj v ČR je povinné pred nasádzaním aj pred vyhodnotením zosúladiť čas na matke s externým časom. Na dokumentácii to značia symboly DCF alebo GPS. Ak máte na dokumentácii pri porovnaní času CAN, zrejme máte starý SW na matke, na G2, alebo starú konfiguráciu na M1 (modely zakúpené pred 2017). Za normálnych okolností Vás systém nepustí nasadiť alebo vyhodnotiť, no ak áno, je dôležité, aby ste aspoň jeden krát mali čas zosynchronizovaný, teda ak Vám po nasadení vytlačí na papier CAN, pri vyhodnotení si dajte extra pozor, aby bol na matke externý čas, inak Vám hrozí vyradenie.

Že je čas zosynchronizovaný  je značené symbolom satelitu alebo veže (podľa zdroja) na displeji matky (Clubsystem). Štandardne  po zapojení tento symbol bliká, čaká na signál, po prenose signálu matka zapípa a symbol ostane stabilne svietiť. To značí, že máte načítaný externý čas a môžete nasádzať.

Pozor. Ak používate GPS, nechajte načítavať signál aj po zapípaní minimálne 12 minút, až potom začnite pracovať. Vyhnete sa rozchodu hodín (zvyčajne 2s). GPS totiž do 12 minút posiela ešte sekundovú korekciu. (Problematika LEAP Second)

Ak máte problém v klube chytiť signál, načítajte signál do matky z miesta, kde problém nie je. Matka so SW 4.4 a novším si externý čas drží 12 hodín od načítania. Do klubu tak môžete priniesť matku s načítaným signálom a pracovať aj bez pripojeného externého času - na displeji matky bude svietiť symbol veže alebo satelitu a dokumentácia bude v poriadku.

3/ Problémy s načítaním holubov resp. čipov na matke


Anténa na matke je pomerne citlivá na rušenie. Vadiť jej môže kovový rám stola pod ňou, alebo zväzok káblov tesne pri nej. Obvykle pomôže položiť ju na krabicu alebo drevený podstavec.

Autorizačné kartičky majú v sebe čipy. Ak sú blízko matky, blokujú jej senzor, preto ich držte aspoň meter od antény.

4/ Problémy s tlačou


Často sa stáva, že je vypnutá tlačiareň, alebo vysunutý LPT kábel na matke alebo z tlačiarne. Systém vtedy vypíše chybu tlače a vyhodí Vás do hlavného menu. Netreba sa obávať že údaje o preteku zmizli, no v tomto prípade už je potrebné ísť cez menu tlače nie cez menu nasadenia alebo vyhodnotenia. Stačí nájsť v menu systému Tlač a vybrať si, čo chcete vytlačiť. Pretek je stále v systéme, pokiaľ ste ho sami nevymazali.

Na systémoch G2 sa občas stane, že píšu chybu tlače aj keď je tlačiareň OK. Vo väčšine prípadov je v systéme nesprávne nastavená tlačiareň. V menu G2 nastavte ako tlačiareň Clubsystem namiesto PC Print manager. a tlač by mala byť OK.

5/ G2 a blokovaný pretek 


Ak Vám v systéme G2 nejde nasadiť na pretek č. 1 alebo ktorýkoľvek iný, je zrejme blokovaný - nie je vyhodnotený posledný pretek. Systém G2 totiž pri vyhodnotení ponúka 2 ikony, jednu naľavo na tzv. priebežné vyhodnotenie a jednu napravo na riadne vyhodnotenie. Prvý prípad vytlačí protokol doletov, no pretek stále ostáva ako aktívny a nejde vymazať. V takom prípade je potrebné pretek riadne vyhodnotiť, vymazať a pokračovať s nasádzaním ako obvykle.