PideXX - Ako zlúčiť chovateľov

Ak ste doteraz pretekali na viacero evidencií, no chcete pokračovať iba s jednou a zlúčiť pod ňu všetky holuby, tento návod Vám ukáže ako na to v PideXX.

PideXX - Ako zlúčiť chovateľov
Jednoduchá situácia - chovateľ doteraz pretekal na viacero evidencií, holuby napríklad rozdelil na seba a na syna, v ďalšej sezóne však chce pokračovať iba sám a všetky holuby chce mať pod sebou. V tomto návode ukážem, ako zlúčiť v PideXX holuby od chovateľa B pod chovateľa A.

Začíname obvykle tak, že systém M1 alebo M3 obsahuje údaje o chovateľoch A aj B a holuby sú pod pod každým nejaké, rovnako je to v PideXX.

Dôležité, aby sme holuby chovateľa B mali v systéme. Z počítača ich totiž najprv zmažeme aj s chovateľom a následne ich špeciálnou fintou stiahneme pod chovateľa A. Ak ich nebudete mať v EKS, stratíte ich údaje a musíte ich nahodiť znova.

Ak sme si teda overili, že všetky holuby sú v EKS, ideme na prvú kartu v PideXX a vymažeme chovateľa B. Tým sa z PideXX vymažú aj jeho holuby. Napravo vyberieme chovateľa B a v spodnej časti klkineme na ikonu koša, potvrdíme "Áno"
Vymažeme chovateľa B

Následne ideme opäť na tretiu kartu pre prenos údajov, na ľavú stranu si vyberieme chovateľa A a na pravú stranu z EKS si načítame chovateľa B. Systém nám neumožňuje natiahnuť jeho holuby doľava do PC, pretože údaje o chovateľoch sa nezhodujú.
Chovateľ A naľavo a chovateľ B napravo


Finta je v tom, že nahráme "nasilu" údaje chovateľa A do EKS - v strednej hornej časti "Údaje chovateľa" klikneme myšou pravým tlačidlom pre vyvolanie konetxtovej ponuky, zobrazí sa nám ponuka so šípkou doprava a výkričníkom.
Kontextová ponuka pre zmenu chovateľa v EKS


Takýmto spôsobom nahráme údaje chovateľa A do EKS, kde bol doteraz chovateľ B a jeho holuby a PideXX nám následne umožní natiahnuť holuby od chovateľa B z pravej strany pod chovateľa A na ľavú stranu.
Dvojšípkou doľava natiahneme holuby chovateľa B pod chovateľa A

Následne by som vymazal chovateľa B z EKS - pri M1 by som to urobil deaktiváciou multichovateľa v menu systému na matke alebo pri M3 zmazaním chovateľa cez nastavenia systému po pripojení na matku.

Následne by som opäť spustil komunikáciu z PC a nahral do EKS údaje chovateľa A aj so všetkými holubmi.
Všetky holuby pod jedným chovateľom v PC aj v EKS