Vyhodnotenie pretekov z domu

Všetko, čo potrebujete vedieť o možnostiach vyhodnotenia pretekov z domu. Časté otázky, riešenie problémov a tipy pre bezproblémové ukončenie pretekov.

Vyhodnotenie pretekov z domu
Systémy BENZING umožňujú chovateľom vyhodnotiť preteky z domu vďaka technológii BENZING Live. Chovateľ k tomu potrebuje niektoré zo zariadení Live 2G, Live 3G, alebo SmartHub verzie 3,4 a 5. Podmienkou pre vyhodnotenie z domu je funkčná GPS anténa pripojená k zariadeniu Live alebo SmartHub pre porovnanie času na EKS s presným časom z GPS satelitov. Postup pre vyhodnotenie z domu je pre každý systém rozpísaný v spodnej časti návodu.


Dôležité body


 • Vyhodnotenie pretekov z domu je aktuálne povolené len pre chovateľov SZCHPH a to za podmienky, že neohrozia minimálny počet chovateľov v NS (aktuálne 5).  
 • Športová komisia SZCHPH nariadila chovateľom vyhodnotiť pretek z domu ešte predtým, ako sa v NS uskutoční riadne vyhodnotenie na klubovej jednotke. Toto odporpčam praktizovať aj ja, najmä pre prípad, ak by Vám zlyhala GPS anténa - máte stále možnosť ísť vyhodnotiť pretek do NS.
 • Ak nie ste fyzicky v deň preteku doma, pretek je možné vyhodnotiť aj na diaľku cez MyPigeons (návod nižšie)
 • Ak Vám zlyhá GPS anténa a nemáte možnosť ísť do NS, môžete Váš systém pripojit na holubníku Vášho známeho s funkčnou GPS anténou a vyhodnotiť pretek odtiaľ

Online verzia doletovej listiny


Princíp vyhodnotenia pretekov z domu


Vyhodnotenie preteku ako také je finálne porovnanie času na EKS so zdrojom presného času (DCF alebo GPS) a tlač doletovej listiny s rozchodom hodín oproti presnému času. Na základe tejto listiny sa nahrávajú dolety holubov do výsledkov a ukladá sa rozchod hodín pre chovateľa, čo umožní výpočet finálnej rýchlosti pre holuby.

Pri vyhodnotení pretekov z domu sa pre porovnanie časov používa GPS anténa pripojená k SmartHubu a dokumentácia, ktorá sa štandardne tlačí v NS je vytvorené vo forme zabezpečených PDF dokumentov na serveroch BENZING. Ak je live pretek chovateľa pripojený k preteku OZ, jeho dokumentácia je verejne dostupná v časti Oficiálne dolety -> Poradie chovateľov -> Detail chovateľa. Administrátori sa k dokumentom dostanú aj cez administráciu preteku OZ - Chovatelia s BENZING Live (oranžové a fialové alebo bordové ikony)

Verejne dostupná preteková online dokumentácia

Administrácia oblastného preteku - chovatelia s BENZING LiveVyhodnotenie pretekov na diaľku


Ak pre online prenos používate zariadenie SmartHub 3,4 alebo 5, máte od sezóny 2022 možnosť vyhodnotiť pretek aj na diaľku na MyPigeons v sekcii Môj holubník -> Moje preteky -> Detail preteku -> Administrácia. Zariadenie SmartHub posiela informáciu o rozchode hodín ampolohe zariadenia pri každom dolete a okrem toho aj každých 15 minút, čo je systém zapnutý.

Podmienky pre vyhodnotenie preteku na diaľku:
 •  v preteku musí byť aspoň jeden dolet
 • Váš systém musí byť v čase vyhodnotenia preteku zapnutý a online
 • pri poslednom dolete je uložená informácia o rozchode EKS podľa GPS
 • Potrebujete platnú licenciu pre vyhodnotenie pretekov z domu

Ak nie je niektorá z podmienok splnená, tlačidlo pre vyhodnotenie je deaktivované a daná chyba sa Vám zobrazí v administrácii preteku. Pri vyhodnoteni pretekov na diaľku je ikona pre doletovú listinu označená bordovou farbou a ako porovnanie času je použitý GPS čas uložený pri poslednom dolete. Na doletovej listine je toto porovnanie zobrazené s časom jednu minútu po poslednom dolete.

Po vyhodnotení preteku na diaľku ostáva pretek v EKS v aktívnom stave. Po návrate domov je ho potrebné vyhodnotiť štandardným postupom s fialovou kartičkou, no dokumentácia na MyPigeons už ostáva nezmenená z prvého vyhodnotenia na diaľku.
Bordová ikona doletovej listiny pre pretek vyhodnotený na diaľkuAko viem, že som pretek úspešne vyhodnotil z domu?


V sekcii Moje preteky pri danom preteku uvidíte vyfarbenú ikonu doletovej listiny - fialová alebo bordová farba (podľa typu vyhodnotenia). Na telefón Vám príde notifikácia s textom (Evaluation list available) a do mailu Vám príde správa s odkazmi na online dokumenty. Odporúčam skontrolovať online dokumenty, mali sme prípady, keď je dokument vygenerovaný s prázdnymi stranami. V takom prípade ma kontaktujte a zabezpečím nápravu.

Sekcia Môj holubník - Moje preteky


Ak vyhodnocujem preteky v NS, môžem mať doletové listiny aj online?


Áno, po vyhodnotení preteku v NS pretek nevymažte, pripojte Váš EKS po vyhodnotení na holubníku a nechajte cez SmartHub nahrať informácie o vyhodnotení. Na serveri sa pre Vás vygeneruje doletová listina - bude označená zelenou ikonou a Váš rozchod hodín sa automaticky priradí k Vašim doletom a systém prepočíta rýchlosti. Pretek následne môžete vymazať z EKS doma, celý proces netrvá viac ako minútu.

Ak pretek mažete už v NS hneď po vyhodnotení, oslovte Vášho výpočtára, aby k Vašim doletom pridal Váš rozchod hodín (ak Vám nejaký vznikne).

Zelená ikona značí vyhodnotenie preteku v NSNemám GPS signál, čo robiť?


Veľa krát pomôže reštart SmartHubu (vypnite zariadenie z elektriny a zapnite znova, počkajte pár minút pre načítanie signálu). Ak nepomáha ani opakovaný reštart, niekedy môže pomôcť odpojenie a znova zapojenie antény pre GPS, prípadne zmena jej polohy - dať ju čo najďalej od kovových predmetov. Pozrite si v sekcii SmartLoft graf Vášho GPS signálu. ak tam nájdete časté výpadky, je dobré objednať novú GPS anténu. Na obrázku nižšie je zariadenie s takmer bezproblémovým GPS signálom.

Všeobecne odporúčam umiestniť GPS anténu tak, aby ju nerušil žiadny kov ani pletivo, mala výhľad na oblohu, no zároveň na ňu nepršalo. Cez zimu je vhodné celé zariadenie vrátane GPS antény ochrániť pred kondenzujúcou vlhkosťou a pred hlodavcami.


Chybová hláška - Časový rozdiel príliš veľký


Takúto chybu môže systém zobraziť, ak na klubovej jednotke nemáte správne nastavené časové pásmo pre GPS (+02h). Na systéme M2 a M3 s verziou 1.10 a vyššie je možné časové pásmo nastaviť dodatočne v nastaveniach. Pre systémy Express G2, M1 a pre staršie verzie M2 a M3 je potrebné vyhodnotenie v NS. Pre ďalší pretek napravte nastavenie klubovej jednotky, tu je návod ako

Chybová hláška - Wrong time


Ak máte staršiu konfiguráciu na systéme M1, môže Vám povoliť nasadiť holuby bez platného signálu DCF alebo GPS - na nasadzovacej listine je následne vytlačený symbol CAN. V takom prípade Vám systém neumožní vyhodnotiť pretek z domu a je potrebné vyhodnotenie v NS. Odporúčam poslať mi Váš systém, nahrám Vám konfiguráciu, ktorá Vám neumožní nasadiť holuby bez externého času. Pri vyhodnotení preteku v NS v takejto situácii dajte extra pozor pre načítanie externého času, inak Vám pretek môžu úplne vyradiť.

Ako vyhodnotiť pretek z domu na systéme M1


 1. Priložte kartu pre vyhodnotenie z domu na anténu (bielo-fialová karta)
 2. Na systéme M1 sa zobrazí otázka "Start Evaluation?" - Potvrďte YES
 3. Zobrazí sa zoznam pretekov na vyhodnotenie, šípkami vyberte, ktorý chcete vyhodnotiť a potvrďte tlačidlom s fajkou
 4. Na displeji sa zobrazí načítaný GPS čas a rozchod hodín pre Váš EKS, potvrďte YES
 5. Pretek je vyhodnotený, môžete ho vymazať, alebo ďalej konštatovať holuby (tie už nebudú vložené do výsledkov OZ, no budú Vám oznámené na telefón)


Ako vyhodnotiť pretek z domu na systéme Express G2


 1. Priložte kartu pre vyhodnotenie z domu na anténu (bielo-fialová karta)
 2. Na systéme sa zobrazí otázka, či chcete vyhodnotiť pretek, potvrďte zeleným tlačidlom
 3. Na displeji sa zobrazí zoznam pretekov na vyhodnotenie, vyberte šípkami a potvrďte výber zeleným tlačidlom
 4. Na displeji sa zobrazí načítaný GPS čas a rozchod hodín pre Váš EKS, potvrďte podržaním zeleného tlačidla
 5. Pretek je vyhodnotený, môžete ho vymazať, alebo ďalej konštatovať holuby (tie už nebudú vložené do výsledkov OZ, no budú Vám oznámené na telefón)


Ako vyhodnotiť pretek z domu na systéme M2 a M3


 1. Na dispeji kliknite na pretek, ktorý chcete vyhodnotiť
 2. V hornej časti prejdite na administráciu preteku
 3. V pravej dolnej časti displeja kliknite na tlačidlo Vyhodnotiť
 4. Priložte kartu pre vyhodnotenie z domu na anténu (bielo-fialová karta)
 5. Na displeji sa zobrazí načítaný GPS čas a rozchod hodín pre Váš EKS, potvrďte kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť"
 6. Pretek je vyhodnotený, môžete ho vymazať, alebo ďalej konštatovať holuby (tie už nebudú vložené do výsledkov OZ, no budú Vám oznámené na telefón)