M1 - prečipovanie holuba počas nasádzania

Ak sa Vám vráti holub bez čipu, s cudzím alebo s nefunkčným čipom na nohe a zistíte to až počas nasádzania na pretek, žiadny problém. Zmena čipu počas nasádzania je jednoduchá a systém automaticky vytlačí potrebnú dokumentáciu pre výcvikára OZ. Pre takéto prípady odporúčame mať v klube niekoľko náhradných čipov.

Počas nasadzovania stlačte na M1 ponuku "SERVISNE" (zelené tlačidlo). Následne si systém vypýta autorizáciu zelenou kartou - priložte ju na anténu klubovej jednotky.


Po priložení budete mať na výber 2 ponuky - ZNOVUREG a VYPUSTIT. VYPUSTIT je pre vymazanie holuba z pretekov - napr. ak Vám nejaký uletí alebo má byť vyradený a pod. Pre zmenu čipu zvoľte ZNOVUREG - žlté tlačidlo. 

Následne sa Vám zobrazí zoznam holubov, ktoré ešte neboli nasadené. Šípkami hore\dole vyberte zo zonamu holuba, ktorému chcete prideliť nový čip.

Keď v zozname nájdete holuba, potvrďte Vašu voľbu fajkou (tlačidlo napravo od šípok). Systém sa Vás opýta, či naozaj chcete zmeniť čip pre tohto holuba - vyberte ANO (zelené tlačidlo).


Po potvrdení bude systém čakať priloženie čipu na anténu klubovej jednotky. Po priložení čipu systém priradí nový čip pre vybraného holuba. Holuba, resp. jeho čip potom ešte raz priložye na anténu klubovej jednotky pre jeho nasadenie na preteky.


Pokračujte v nasádzaní štandardným spôsobom s ďalšími holubmi. Na konci systém po vytlačení protokolu nasadenia automaticky vytlačí aj Protokol zmeny pre holuby s novým čipom. Vytlačí však iba jednu kópiu, preto bude potrebné vytlačiť aj celý zoznam priradených holubov a zakrúžkovať holuby, ktorým sa zmenil čip pre výcvikára.

Protokol zmeny pre prečipovaného holuba


Tu je postup, ako vytlačiť zoznam priradených holubov z domovskej obrazovky v klubovom režime:Protokol registrácie - zoznam priradených holubov