M3 - zapojenie a nastavenie pre párovanie čipov

Ako zapojiť systém M3 pre synchronizáciu dát s PC

Tak ako predošlé systémy, aj BENZING M3 sa pripája na PC pomocou matky (Clubsystem)

  1. Zapojíme elektrinu do matky (Clubsystem)
  2. Prepojíme USB káblom matku s PC
  3. Zapojíme na matku BENZING M3 (kábel je súčasťou balenia matky - tzv. multikábel)
  4. Pokračujeme na PC v BENZING PideXX