Inštalácia PideXX

Ako nainštalovať a nastaviť PideXX, nainštalovať ovládač pre USB port, zálohovať a obnoviť dáta a ako riešiť problémy s Windows 11

Vo videu Vás prevediem kompletnou inštaláciou PideXX na Windows 10, inštaláciou ovládača pre USB port, ukážem, ako zálohovať dáta z existujúcej inštalácie, odinštalovať starú verziu PideXX, nahrať dáta do novej, ako nájsť a nastaviť správny COM port pre komunikáciu systému s PideXX a tiež fintu, ako odstrániť problémy na Windows 11

Obsah videa


00:48 - záloha dát zo starej inštalácie PideXX
01:30 - odinštalovanie starej verzie PideXX
02:12 - stiahnutie PideXX a ovládača z benzing.sk
02:42 - stiahnutie PideXX a ovládača z benzing.cc
03:24 - rozbalenie stiahnutých súborov a inštalácia PideXX
04:30 - prvé spustenie PideXX, nastavenie jazyka
05:00 - import zálohovaných dát do novej inštalácie
05:40 - inštalácia ovládača pre USB
06:30 - prepojenie klubovej jednotky s PC, nastavenie COM portu
07:12 - testovanie komunikácie medzi systémom a PideXX
07:36 - identifikácia správneho COM portu cez správcu zariadení vo Windows
08:40 - riešenie problémov s Windows 11