Express G2 - Prečipovanie holuba počas nasádzania

Ak pri nasádzaní zistíte, že holub nemá čip, prípadne, že mu nefunguje, je možné ho rýchlo a jednoducho zmeniť priamo počas nasádzania.

Express G2 - Prečipovanie holuba počas nasádzania
Niekedy sa stane, že pri nasádzaní holubov na preteky zistíte, že holub nemá na nohe čip, alebo mu čip prestal fungovať a klubová jednotka ho nevie načítať. Niekedy sa dokonca stane, že holubovi nájdete na nohe čip z úplne inej značky EKS :)

V každom prípade odporúčam mať v nasádzacom stredisku zopár čipov ako rezervu, pre podobné prípady. Všetky systémy BENZING podporujú rýchlu zmenu čipu pre holuba priamo počas nasádzania, pričom automaticky aj vytlačia protokol zmeny pre dotknuté holuby. Tu je postup, ako to urobiť na systéme Express G2.

V režime nasádzania sa pri druhom tlačidle zľava zobrazuje servisná ikona. Stlačte toto tlačidlo.

Stlačte druhé tlačidlo zľava

Následne si systém vypýta autorizáciu, priložtte zelenú autorizačnú kartičku na anténu klubovej jednotky.V ďalšom kroku sa Vám zobrazí zoznam holubov v EKS, ktorí ešte neboli nasadení na pretek. Šípkami vyberte holuba, ktoréme chcete zmeniť čip a voľbu potvrďte zeleným tlačidlom.


Následne systém očakáva priloženie nového čipu na anténu klubovej jednotky. Priložte čip pre pridelenie jeho kódu k vybranému holubovi.

Holub má teraz pridelený nový čip. Dôležité - teraz treba holuba priložiť na klubovú jednotku ešte raz - pre nasadenie na pretek. Niekedy sa stane, že pri prideľovaní čip držte holuba/čip nad klubovou jednotkou dlhšie a prebehnú obe akcie hneď za sebou, no uistite sa, že je holub zároveň aj nasadený na pretek (je uvedený na displeji G2 ako posledný nasadený holub a pri ďalšom pokuse o priloženie G2 hlási, že holub je už nakošovaný).

Po ukončení nasádzania systém okrem štandardných protokolov nasadenia systém automaticky vytlačí aj protokol zmeny - no iba jednu kópiu. Preto v našich podmienkach bude potrebné vytlačiť ešte celý zoznam priradených holubov, zakrúžkovať dotknuté holuby a dať dokumeny podpísať komisii.
Protokol zmeny čipov