PideXX - ako presunúť chovateľa do iného klubu

PideXX neponúka zmenu klubu pre existujúcich chovateľov, no existuje finta, ako to správne urobiť

PideXX - ako presunúť chovateľa do iného klubu
Ak chovateľ zmenií organizáciu a chce, aby jeho EKS tlačil na dokumentácii správne číslo novej organizácie, v tomto návode Vám ukážem, ako to správne zariadiť v PideXX a následne aj v EKS. V PideXX nenájdete spôsob, ako presunúť chovateľov medzi klubmi.

V tomto príklade máme chovateľa A, ktorý ma číslo chovateľa 1 a chcem ho presunúť z klubu 1 a do klubu 2, pričom číslo 1 mu ostane.
Chovateľ A je v klube 1Dôležité je, aby sm e v EKS mali jeho holuby, potrebujeme ho totiž vymazať ajs holubmi a jeho holuby prenesieme znova z EKS, keď odkončíme potrebné zmeny v PideXX.

Holuby chovateľa A stále v klube 1 sú aj v EKS


Začneme tým, že na prvej karte vymažeme chovateľa A z Klubu 1 - vyberieme ho na pravej strane a klikneme na ikonu Koša v spodnej časti, potvrdíme "Áno". Pred vymazaním je dobré zapísať si jeho údaje vrátane súradníc, aby sme ich mali pripravené na ďalší krok.
Vymažeme chovateľa A z Klubu 1


Následne vytvoríme opätovne chovateľa A s rovnakým číslom a súradnicami v Klube 2. Naľavo vyberieme Klub 2 a vpravo dole klikneme na modrú ikonu pre vytvorenie nového chovateľa.
Vytvoríme nového chovateľa A v Klube 2


Ak sme všetko urobili správne, v Klube 1 Chovateľ A nie je a v Klube 2 je Chovateľ A

Chovateľ A je teraz v klube 2


Teraz prichádza na rad naša finta - Chovateľ A v Klube 2 je nový záznam, ktorý nemá pod sebou holuby no v EKS máme starého chovateľa A síce s rovnakým číslom chovateľa, no s nesprávnym číslom klubu. Začneme teda tým, že načítame hodiny napravo a následne klikneme pravým tlačidlom myši v strednej hornej časti "Údaje chovateľa" pre vyvolanie kontextovej ponuky.

Ponuka nám zobrazí šípku doprava s výkričníkmi "> (!!!)" - keď na ňu klikneme, prinútime tým PideXX zapísať do EKS nové údaje chovateľa, vrátane jeho nového klubu.
Prinútime PideXX nahrať nové údaje chovateľa do EKS


Následne dvojšípkou doľava natiahneme holuby z EKS do PC pod nášho nového chovateľa. Odteraz by EKS mal tlačiť nové údaje chovateľa vrátane nového čísla klubu.