Novinky v MyPigeons 2.1

Po 3 týždňoch od vydania verzie 2.0 prichádzame s prvou menšou aktualizáciou. Držali sme sa najmä spätnej väzby od Vás chovateľov, pokračovali sme rozbehnutých vylepšeniach a veľa času sme strávili aj pri optimalizácii zdrojového kódu.

Nové funkcie


Okno detailu o dolete teraz prináša aj prehľad všetkých výsledkov, kde bol dolet použitý s komletným skóre, ktoré tam tento dolet dosiahol. Toto okno je navyše teraz prístupné aj z panelu výkonov v profile holuba.
Novinka v detaile o dolete

Vylepšili sme panel výkonov v profile holuba, vrátili sme funkcie, ktoré tam boli predtým, opravili sme chyby, ktoré ste nahlásili a pridali aj niečo nové. Predvolene teraz zobrazujeme iba výkony FCI tak, ako predtým, no doplnili sme aj možnosť kombinácie s výkonmi v interných výsledkoch.

Pre kategórie Výkon 1 a 2 roky sme doplnili možnosť výberu sezóny, tak ako predtým a pod tabuľkou znova zobrazujeme riadok súčtov a priemerov.

V tabuľke výkonov zobrazujeme  názov preteku a typu výsledkov  ako odkazy na konkrétny pretek a konkrétne výsledky pre rýchly prístup. Taktiež tu zobrazujeme tlačidlo pre zobrazenie detailu o dolete, tak ako v priebežných výsledkoch.

Pridali sme dátum poslednej aktualizácie výkonov holuba s možnosťou ručnej aktualizácie.

Novinkou je tzv. "Preferencia" - umožní Vám vybrať si, či chcete vidieť výber najnižších koeficientov, najvyššej konkurencie, alebo najlepšej dosiahnutej ceny v danom preteku - podľa toho systém vyberie typ výsledkov, ktorý predvolene zobrazí.

Prinášame opäť možnosť odfiltrovať Typ výsledkov, no tentokrát ich môžete vybrať viac naraz. Ak Vás zaujíma napr. iba región a Národné výsledky, teraz máte možnosť si ich navoliť v zozname.
Vylepšený panel výkonov


V profile holuba sme vrátili "Zdravotné záznamy", kde zobrazujeme záznamy o očkovaniach, ktoré boli spustené v evidencii holubov. Táto funkcionalita je už oficiálne používaná vo Švédsku a slúži na zníženie administrtívnej záťaže organizácií s papierovačkami okolo potvrdení o očkovaní.
Zdravotné záznamy v profile holuba

Princíp je ten, že chovateľ si do evidencie napíše alebo importuje zoznam pretekárov pre aktuálnu sezónu, vygeneruje si očkovací certifikát so zoznamom týchto holubov priam na MyPigeons, nechá si ho potvrdiť u veterinára a potvrdené tlačivo naksenuje naspäť na MyPigeons. Tlačivo je prístupne zo stránky evidencie a zároveň priamo z profilu holubov, ktoré boli v danom zozname.
Certifikát o očkovaní priamo v profile holuba

Celý proces je už plne implementovaný a už aj otestovaný v praxi. Možno sa toho raz chytí aj náš Zväz a posunieme sa od papierových očkovacích preukazov k elektronickým certifikátom, ktoré sú dostupné online.

Drobné vylepšenia

 • nový predvolený obrázok pre zdieľanie na sociálnych seťach
 • nové predvolené obrázky pre holuby bez fotografie, zvlášť pre holuba a holubicu
 • lepšie mobilné zobrazenie panelu výkonov
 • optimalizovaná veľkosť obrázkov vlajok, znížená veľkosť CSS súborov
 • Vylepšený dizajn a funkcionalita kontaktnej stránky
 • Hlavný administrátor môže vymazať pretek aj po štarte
 • Pri ručnom prepočítaní súťaže, ktoré trvá dlhšie ako pol minúty dostane administrátor upozornenie, že proces prebieha na pozadí
 • Nový dizajn hlavičky okien Modal (vyskakovacie okná)
 • Znížená veľkosť JS súborov až o 50% pre rýchlejši načítanie stránok na mobile a pri pomalom pripojení

Opravy chýb

 • opravený text pre odkaz na výstavné karty
 • opravený obrázok chovateľa pri procese párovania (vo výsledkoch hľadania)
 • chýbajúca vlajka pre precho do inej krajiny na starších stránkach
 • opravený kód Google analytics
 • Zmena času vypustenia je teraz riadne ukladané do záznamov o zmenách preteku
 • Pri vytvárani typov výsledkov sú zamknuté alebo odomknuté možnosti pre FCI výsledky
 • Panel preteku - čas letu sa zobrazuje správne bez vplyvu časovej zóny
 • Vypočítané výsledky podľa holubov - zobrazenie "Live údaje" namiesto "BENZING Live údaje"
 • ID pre live dolety je teraz riadne uložené pri úprve chovateľa v databáze chovateľov administrátorom