Predstavujeme MyPigeons 2.0 - novinky pre chovateľa

11.11.2020 sme spustili MyPigeons v2.0. - našu doteraz najväčšiu aktualizáciu MyPigeons po prechode na BENZING Cloud v roku 2016. Začali sme na nej pracovať v októbri 2019, plán bol spustiť ju do mája 2020, situácia sa nám ale na jar skomplikovala a počas sezóny by to už bolo veľké riziko pre plynulý beh výpočtov. Pôvodný zámer bol spojiť online aplikáciu pre BENZING Live priamo do platformy MyPigeons, postupne sme k tomu pribalili aj redizajn a pokus o zjednodušenie navigácie pre chovateľov a administrátorov.

Zo strany vedenia BENZING ide o silný signál, že to s MyPigeons myslí do budúcnosti vážne a že sa táto platforma stane jedným z jej základných pilierov pri poskytovaní služieb chovateľom poštových holubov.

Poďme sa na novinky pozrieť očami chovateľa.

Navigácia


Pokiaľ idete na stránky mypigeons.benzing.live ako neprihlásený používateľ, prídete na novú úvodnú stránku, ktorá je v Angličtine a slúži najmä na predstavenie MyPigeons pre Zväzy a športové kluby, ktoré túto platformu ešte nepoznajú a hľadajú riešenie pre výpočet výsledkov. Ak chcete pokračovať na slovenské výsledky, v hornom menu alebo nižšie na stránke je výber krajiny
Úvodná stránka

Výber krajiny


Zjednodušiť život si môžete hneď na začiatku. Ak sa prihlásite resp. navštívite stránku ako prihlásený používateľ, túto stránku automaticky preskočíte a systém Vás presmeruje na Vašu osobnú úvodnú stránku. Na tej by ste mali mať predvybraného chovateľa z Vašich spárovaných záznamov. Aktuálne obsahovo táto stránka nezaujme, no práve s ňou máme v najbližšej dobe veľké plány a pripravujeme pre Vás personalizovaný obsah - Vaše osobné štatistiky na pretekoch, v súťažiach, prehľad Vašich najlepších holubov a ďalšie.
Vaša osobná úvodná stránka


Ďalšie zmeny sme vykonali v hornom menu - aktuálne ako prihlásený používateľ s pripárovaným záznamom chovateľa už jednoducho preskočíte stránku so zoznamom organizácií, pretože v ponuke Vám systém zobrazí priamo organizácie, kde sú Vaši pripárovaní chovatelia členmi.
Rýchlejší prechod na Váš pretekový plán


Novinkou v hornom menu je sekcia "Môj holubník". V tej si každých chovateľ nájde svoje holuby, tak ako doteraz. Po migrácii Live údajov si tu majitela systémov BENZING Live nájdu aj sekcie "Moje tréningy", "Moje preteky" a "SmartLoft", o tých napíšem viac v samostatnom príspevku.

Zo sekcie "Nástroje" sme odstránili Nastavenie a pridali sme sekciu "Moji chovatelia". V tej nájdete Vaše pripárované záznamy chovateľov a nový nástroj pre žiadosť o párovanie nových záznamov.
Moji chovateliaMoji chovatelia a pripojenie k záznamu chovateľa


Aby ste vedeli na MyPigeons čokoľvek urobiť resp. dostať sa k údajom o Vašich holuboch, potrebujete mať prepojený Váš účet so záznamom chovateľa v databáze chovateľov. Proces je teraz jednoduchší a nový nástroj Vám prinesie oveľa lepšiu kontrolu nad Vašimi údajmi.

Namiesto vyklikávania organizačnej štruktúry teraz stačí jednoducho zadať meno chovateľa, ku ktorému požadujete prístup a odoslať na sekretariát SZCHPH žiadosť. Princíp doterajšej funkcionality ostal zachovaný. Ak si niekto svoj záznam zamkne, nie je možné požiadať o párovanie.

Nástroj umožňuje vytvoriť aj tzv. "Súkromný záznam chovateľa", to však na Slovensku neodporúčam. Je to novinka pre krajiny, kde MyPigeons nie je používaný pre oficiálne výpočty a chovatelia si vytvárajú vlastné súkromné organizácie. Ale možno si nájde svoje uplatnenie aj na Slovensku pre chovateľov, ktorí nie sú organizovaní v SZCHPH.
Nové prostredie pre pripojenie záznamu chovateľa k Vášmu účtu


Nový nástroj Vám zobrazí kompletné detaily o Vašich pripojených chovateľoch vrátane toho, kto okrem Vás má k nim prístup, Vaše aktuálne členstvá, nastaviť fotografiu pre chovateľa do výsledkov a spravovať nastavenia.
Kompletné informácie o pripojených chovateľoch


Stránka organizácie


Stránku organizácií sme chceli zjednodušiť. Nechali sme iba pretekový plán, zväčšili sme veľkosť písma pre ľahší prístup a všetko ostatné sme rozdelili do samostatných záložiek.
Aktuálna nevýhoda je, že pri návrate zo súťaže Vás vráti na stránku pretekového plánu, to by malo byť do sezóny vyriešené. V ostatných záložkách nás ešte čaká upratovanie a redizajn.

Stránka organizácie


Stránka preteku


Tu sme strávili asi najviac času. Hľadali sme spôsob ako zjednodušiť navigáciu, sprehľadniť stránku a priniesť viac zaujímavých informácií vo všetkých fázach preteku.

Nová stránka preteku

Novinkou je úvodný panel s kartami. Prvá prináša statické informácie o vypustení, o vypúšťacom mieste (po kliknutí na jeho názov), počasí (viac info po kliknutí na počasie), vzdialenosťami a archívom zmien, ktoré boli vykonané administrátormi. Pred a počas preteku zobrazuje aj odkaz na windy.com so súradnicami vypúšťacieho miesta a prednastavenou výškou 100m.
Karta so statickými informáciami o preteku

Zaujímavá je stredná karta. Pred pretekom zobrazuje odpočítavanie do plánovaného štartu, počas preteku zobrazuje aktuálnu rýchlosť na priemernú vzdialenosť v organizácii, čas letu a po preteku víťazov s ich holubmi, trvanie 20% a počet importovaných doletov.
Prostredná karta počas preteku


Prostredná karta po preteku

Tretia karta aktuálne zobrazuje video zo štartu, tu však plánujeme predstaviť mediálny manažment, kde bude možné nahrávať fotografie a videá priamo chovateľmi, ktorí sú účastníkmi preteku. Má to veľký potenciál a bol by som rád, ak by som tu v budúcnosti videl napr. videá z napájania holubov, videá z doletu, live streamy z holubníkov, fotografie víťazných holubov...

Hlásené dolety


Kompletne sme prekopali sekciu hlásených doletov. Novinkami sú:
  • zobrazenie podľa chovateľov
  • stránka s detailom chovateľa a zoznamom jeho nahlásených holubov
  • možnosť vyhľadania chovateľa alebo filter podľa ZO
  • detail o dolete
  • zrušenie limitu hlásených doletov z Live systémov (medzi hlásené budú pridané všetky Live dolety)
  • označenie doletov, ktoré boli prenesené automaticky (Live, API)
  • Nové možnosti zobrazenia doletov na mape
  • Validácia údajov o rodovej obrúčke
  • Automatické obnovovanie údajov bez potreby manuálneho načítavania stránky

Hlásené dolety sa v podstate stávaju výsledkami v reálnom čase, samozrejme neoficiálnymi. Z Live systémov sem budú ukladané všetky dolety a radi by sme, keby sem aj ostatní chovatelia pridali čo najviac svojich doletov, aby sa finálny obraz o výsledkoch vytváral čo najrýchlejšie. Pre lepší prehľad sme pridali sekciu podľa chovateľa, kde je zobrazené poradie chovateľov podľa najrýchlejšieho doletu, možnosť hľadania aj filtrovania podľa ZO.
Zobrazenie hlásených doletov podľa chovateľov


Detail o hlásených holuboch chovateľa


Veľmi významnou novinkou je "Detail o dolete", ktorý vnáša do systému transparenciu a zároveň zobrazí veľmi praktické informácie počas prebiehajúceho preteku. Budete tak vedieť kto a kedy záznam vložil a súhrn zadaných informácií. Nástroj tiež vypočíta koľko danému doletu chýbalo na aktuálneho víťaza v oblasti alebo regióne a pokiaľ ste prihlásený, zobrazí Vám aj prepočet rovnakej rýchlosti na Váš holubník. Teda kedy Vám musí priletieť holub, aby ste tento hlásený dolet dokázali predbehnúť. Toto mi osobne veľa krát chýbalo, keď chovatelia na kratších km hlásili dolety a ja som chcel vedieť, koľko času ostáva mojim holubom, aby sa im vyrovnali. 

Ak sa jedná o Váš dolet, okno Vám zároveň zobrazí možnosť dolet vymazať.

Detail o hlásenom dolete


Pri hlásení doletu sme zaviedli validáciu čísla obrúčky aby boli informácie o doletoch presné, systém Vám tak nedovolí zadať dolet bez platného čísla. Taktiež sme oddelili deň doletu od času, aby sa pri viacdňových pretekoch nestávalo, že chovatelia zabudnú zapísať správny deň
Hlásenie nového doletu

Nové možnosti sme pripravili aj pri zobrazení mapy. Po novom je možné nastaviť si počet zobrazovaných chovateľov na mape, možnosť zobraziť si miesto vypustenia a tiež zobraziť ostatných členov OZ na mape, aby ste mali lepšiu predstavu o doletovom pásme.
Nové možnosti pre zobrazenie mapy


Priebežné výsledky sa menia na Oficiálne dolety


To čo sme doteraz poznali ako "Priebežné výsledky" vlastne vždy bol zoznam všetkých vložených (oficiálnych) doletov. V rámci navigácie na stránke preteku tak máme zľava ako prvé Hlásené dolety, neskôr po otvorení sa presúvame na oficiálne dolety a keď už sú všetky pripravené ideme na Vypočítané výsledky. Stránka a jej navigácia tak simulujú skutočný priebeh preteku počas sezóny.

Stránka oficiálnych doletov ponúka veľmi podobnú funkcionalitu, ako Hlásené dolety, no v tomto prípade sa už jedná o dolety vložené výpočtármi alebo Live systémami, ide už teda o ostrú verziu doletových listín. Taktiež sme tu zaviedli Detail o dolete, ktorý prináša maximálnu transparentnosť do výsledkov a odstránenie pochybností o pôvode dát. Odteraz si viete pozrieť, kto, kedy a ako vložil daný dolet do výsledkov.

Informácie o oficiálnom dolete


Zobrazenie podľa chovateľov sme skompaktnili a zoznam holubov sa zobrazí až na stránke detailu. Ušetríme Vám tak kopec scrollovania najmä na mobile, aby ste sa dostali na chovateľa, ktorého hľadáte. Pribudla tiež možnosť hľadania podľa mena alebo filter ZO pre ešte rýchlejší prístup. Sekcia je taktiež veľmi dobre prístupná na mobilných zariadeniach, preto nie je problém hľadať informácie na telefóne alebo tablete rovnako pohodlne ako na PC.
Kompaktné zobrazenie podľa chovateľov

Detail chovateľa

Vypočítané výsledky zatial ostávajú po starom, no v pláne je tiež ich redizajn na podobný štýl ako hlásené a oficiálne dolety.

Stránku s oficiálnymi doletmi taktiež automaticky obnovujeme každých 30 sekúnd, tak si ju pokojne môžete nechať na obrazovke a my Vám zobrazíme stále aktuálne údaje aj bez manuálneho "refreshu"

Sekcia Moje holuby


Sekcia Moje holuby je jedna z najpoužívanejších na MyPigeons. Cheli sme ju zjednodušiť a zároveň pridať nové funkcie pre majiteľov BENZING Live (o tých napíšem v samostatnom článku). Všetky filtre a polia pre vyhľadávanie sme skryli pod tlačidlo "Filtrovať a zoradiť", výber chovateľa sme umiestnili vpravo hore pre ľahší prístup, zväčšili sme veľkosť písma pre lepšiu čitateľnosť a predvolene holuby zoradzujeme podľa životného výkonu. Vždy sa Vám tak ako prvé zobrazia Vaše najvýkonnejšie holuby.
Nový zoznam Vašich holubov

Stav holuba je možné meniť priamo zo zoznamu, po stlačení tlačidla Filtrovať a zoradiť sa Vám zobrazí celý panel nástrojov pre hľadanie a zoradenie.

Tu aktuálne chýbajú Vaše vlastné kategórie z pôvodnej verzie, no na ich pridaní pracujeme. Pribudla možnosť hľadanie podľa všetkých údajov obrúčky a možnosti zoradenia podľa výkonov na holubníku (BENZING Live)
Hľadať a zoradiť


Profil holubaProfil holuba sme tiež prekopali od základov, sústredili sme sa na optimalizáciu pre mobilné zariadenia, grafické zobrazenie výkonov a nové reporty pre majiteľov BENZING Live
Profil holuba na zariadeniach viacerých typov


Všetky  funkcie pre správu profilu sme zhromaždili pod jedno tlačidlo na úvodnej karte. Z pôvodnej verzie zatiaľ chýba možnosť upraviť rodičov alebo presunúť holuba inému chovateľov, na tých stále pracujeme. Dobrou správou však je, že doteraz prémiové konto je zrušené a fotografie si k holubom môže nahrať úplne každý. Taktiež môžete bezplatne zverejniť profil holuba vo výsledkoch.

Správa profilu


Úprava detailov

Odstránili sme časté problémy pri nahrávaní fotografií a teraz je veľmi jednoduché nahrať fotku aj priamo z mobilu. Nemusíte už fotografie zmenšovať ani nijak upravovať, o všetko bude postarané automaticky. Aktuálne je nastavené pridávanie fotografií v pomere 4:3, systém Vám umožní fotografiu orezať priamo pred nahraním.
Profilové karty

Zaujímavým prvkom je graf s prehľadom výkonov podľa vzdialeností. Je to náš pokus o rýchle hodnotenie holuba podľa jeho výkonov na rôznych kategóriách pretekov. Čím nižšie je jeho priemerné % v danej kategórii, tým zelenšia farba inverzného grafu (čím vyššie graf siaha k 0%, tým lepšie).
Eso holub 711 - Miroslav Luhový


Na druhej karte si viete pozrieť detailné vykreslenie pretekov ako bodov na grafe podľa km a %
Detailné zobrazenie všetkých pretekov

Panel s výkonmi holuba je dobre známy z pôvodnej verzie. Ako novinku sme pridali možnosť zobrazenia "Výkon za život" a grafické zobrazenie výkonov na čiarovom grafe. Panel však ešte nie je vo svojej finálnej podobe a stále na ňom pracujeme. Viaceré vylepšenia v ňom prídu už čoskoro vo verzii 2.1.

Panel výkonov


Na záver

Verím, že som na nič nezabudol, predsalen rok je dlhá doba a zmenili sme toho toľko, že je ťažké držať si prehľad. Podstatné je, že na projekte pracujeme aj naďalej a našim cieľom je prinášať takéto novinky v menšom rozsahu ale častejsie - v rozmedzí týžďňov. Som si istý, že do sezóny 2021 nás čaká ešte veľa vylepšení a nových funkcií.