Loft Point s funkciou SNN

Loft Point s funkciou SNN

Sieťový uzol pre zapojenie PLB antén s kratšou vzájomnou vzdialenosťou ako 1m. Umožní umiestniť PLB antény tesne k sebe bez toho, aby sa navzájom rušili.

€ 108.00 Cena bez DPH € 90.00
SKU: 310269 Hmotnosť: 175 g
Loft Point s funkciou SNN je doplnok pre špeciálne inštalácie PLB antén, kde je potrebné umiestniť antény tesne vedľa seba. Loft Point s SNN sa postará o synchronizáciu polí antén tak, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu a zníženiu spoľahlivosti konštatovania.

Loft Point umožňuje vytvoriť dve samostatné vetvy antén a zapojiť pre každú vetvu samostatný zdroj napätia. Výborne sa hodí pre inštalácie, kde je systém umiestnený v strede a vedú z neho samostatné vetvy antén do krídiel holubníka.

Pri inštalácii je dôležité zapojiť na poslednú anténu na vetve koncový konektor (je v balení)

Príklad zapojenia
Dostupné konektory:
  • 2x DC in pre vstup napätia z el. adaptéra
  • 1x DB9 samec pre pripojenie systému alebo Live
  • 2x DB9 samica pre pripojenie PLB antén
  • 1x PMDIN konektor pre pripojenie staršeho systému Atis Top
  • 1x Loft Point s SNN
  • 1x koncový konektor na poslednú PLB anténu