Loft Point s funkciou SNN²

Loft Point s funkciou SNN²

Sieťový uzol pre zapojenie PLB antén s kratšou vzájomnou vzdialenosťou ako 1m. Umožní umiestniť PLB antény tesne k sebe bez toho, aby sa navzájom rušili.

€ 128.00 Cena bez DPH € 106.67
SKU: 310269 Hmotnosť: 175 g
Loft Point s funkciou SNN² je doplnok pre špeciálne inštalácie PLB Speed a PLB Speed² antén, kde je potrebné umiestniť antény tesne vedľa seba. Loft Point s SNN² sa postará o synchronizáciu polí antén tak, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu a zníženiu spoľahlivosti konštatovania.

Loft Point SNN² umožňuje vytvoriť dve samostatné vetvy antén a zapojiť pre každú vetvu samostatný zdroj napätia. Výborne sa hodí pre inštalácie, kde je systém umiestnený v strede a vedú z neho samostatné vetvy antén do krídiel holubníka.

Pri inštalácii je dôležité zapojiť na poslednú anténu na vetve koncový konektor (1ks je v balení).

Ak máte na holubníku iba antény PLB Speed² (2. generácia, v predaji od sezóny 2021), toto zariadenie pre uloženie antén vedľa tesne seba nepotrebujete. Loft Point s SNN² je potrebný iba pre antény PLB Speed 1. generácie alebo kombinácie antén Speed a Speed² (1. a 2. generácie)

Príklad zapojenia
Dostupné konektory:
  • 2x DC in pre vstup napätia z el. adaptéra
  • 1x DB9 samec pre pripojenie systému alebo Live
  • 2x DB9 samica pre pripojenie PLB antén
  • 1x PMDIN konektor pre pripojenie staršeho systému Atis Top
  • 1x Loft Point s SNN²
  • 1x koncový konektor na poslednú PLB Speed anténu